เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ 
เรื่อง  เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒
***********************************************

                     ตามที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ได้กำหนดการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ  สมัยที่  ๒  ประจำปี  ๒๕๖๒  เริ่มวันที่ ๑  พฤษภาคม  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป  มีกำหนดไม่เกิน  ๓๐  วัน นั้น

                    บัดนี้  ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ได้กำหนดวันประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒  ในวันพฤหัสบดีที่ ๓๐  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒  เวลา  ๑๐.๐๐ น.  ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  

                    จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

                                  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๗  พฤษภาคม  พ.ศ.๒๕๖๒
 
(นายวุฒิพงศ์  นาวาลอย)
ประธานสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2562