เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง: www.paknamtarua.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

Pak Nam Tha Ruea Belli Bölge Belediyesinin
İlanı Konu: Pak Nam Tha Ruea Belli Belediye Meclisinin Duyurusu, Halkı, Pak Nam Tha Ruea Belli Belediye Meclis Toplantısına katılmaya davet etmek, 2. oturum, 2017 yılı *****
******************* ****************************

                     Pak Nam Tha Ruea Bölge Belgesi ile Pak Nam Tha Ruea Alt Konseyi'nin toplantı odasında sabah saat 10: 00'da, 30 Mayıs 1989 Perşembe günü, 2552 yılının 2. genel oturumu için Pak Nam Tha Ruea Bölge Belediye Meclisi toplantısını yaptı. Bu nedenle, söz konusu toplantının İçişleri Bakanlığı’nın 2004 yerel konsey toplantısı kurallarına ilişkin düzenlemelerine ve ek değişikliklerine uygun olması için (Sayı 2) B.E 2554, Madde 28, ikinci fıkra, Yerel konsey, toplantı tarihini, saatini ve yerini, toplantının bu duyuruya ekinde belirtilen şekilde ilan eder.

                    Bu nedenle,

                                       kamuya duyurulmuş, 17 Mayıs tarihli B. 2560
 
(Bay Wuthipong Navanoy)
Pak Nam Tha Ruea Belli Meclis Başkanı

 


    เอกสารประกอบ :
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2562