วันที่
ชื่อเรื่อง
1  มิ.ย. 2566
จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๙๙๐ ระนอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมและงานการเจ้าหน้าที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2566
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  พ.ค. 2566
จ้างเหมากำจัดสิ่งปฏิกูล ( ดูดส้วม ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมาบริการคนงานจัดเก็บขยะมูลฝอย นายภัทรนันท์ เกตุแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2566
จ้างเหมารถโดยสารไม่ประจำทาง (ปรับอากาศ 2 ชั้น) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2566
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
20  เม.ย. 2566
จ้างโครงการขุดลอกคูระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง