เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


มอบถังขยะรีไซเคิลให้กับหน่วยงานของรัฐและสถานที่ท่องเที่ยว


ในวันที่  ๒๐  มิถุนายน  ๒๕๖๑  นายนิคม จุลเขต  นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ  พร้อมคณะลงพื้นที่ส่งมอบถังขยะรีไซเคิลให้กับหน่วยงานของรัฐและสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  ให้เกิดเป็นรูปธรรม  เป็นการนำร่องอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การนำเศษวัสดุเหลือใช้มารีไซเคิลเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่  ตามหลักการ ๓Rsและ  โดยให้มีความตระหนักรู้  รับผิดชอบในการลดปริมาณและคัดแยกมูลฝอย  โดยเน้นการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกออกจากขยะทั่วไป  และเป็นการเสริมสร้างสถานที่ท่องเที่ยวในเขตพื้นที่ให้มีความสะอาด  มีถังขยะรองรับ    เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย  แก่นักท่องเที่ยว
2022-07-28
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-25
2022-05-24
2022-05-20
2022-05-20
2022-05-11