เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 271 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง นอกสถานที่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 พ.ค. 2566 ]1
2 รับโอนพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ หลายอัตรา [ 23 พ.ค. 2566 ]3
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอความร่วมมือชำระค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย [ 1 พ.ค. 2566 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่การเก็บและขนขยะมูลฝอย (เพิ่มเติม) [ 1 พ.ค. 2566 ]6
5 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 11 เม.ย. 2566 ]2
6 พฤติกรรมจริยธรรมข้าราชการท้องถิ่น [ 30 มี.ค. 2566 ]6
7 การประชุม No Gift Policy [ 19 ธ.ค. 2565 ]5
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหินช้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]26
9 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะสินไห ประจำประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]16
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอิสลาฟีย๊ะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]12
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองและรายละเอียดประกอบ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมัสยิดอุบูดิยะห์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 ธ.ค. 2565 ]14
12 ประกาศประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 พ.ย. 2565 ]29
13 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุง (ครั้งที่ 2) [ 28 พ.ย. 2565 ]20
14 ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ครั้งที่ 2) [ 28 พ.ย. 2565 ]19
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่สำคัญและวิธีการดำเนินงานสถานที่ติดต่อเพื่อรับรู้ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 3 ต.ค. 2565 ]41
16 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 18 ก.ค. 2565 ]110
17 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 5 ก.ค. 2565 ]102
18 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" [ 22 มิ.ย. 2565 ]95
19 ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ี 2 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]100
20 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]92
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14