เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 255 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 18 ก.ค. 2565 ]50
2 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 5 ก.ค. 2565 ]46
3 ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "นวัตกรรมรักษ์โลก" [ 22 มิ.ย. 2565 ]44
4 ขอเชิญประชาชนเข้าฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ี 2 ประจำปี 2565 [ 17 พ.ค. 2565 ]53
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีการศึกษา 2565 [ 29 เม.ย. 2565 ]54
6 ประชาสัมพันธ์การขยายเวลารับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดพังงา [ 28 เม.ย. 2565 ]59
7 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับรองสิ่งพิมพ์ออกจากระบบรับส่งอิเล็กทรอนิกส์และระบบบริการออนไลน์ [ 25 เม.ย. 2565 ]48
8 รณรงค์การคัดแยกขยะ [ 3 มี.ค. 2565 ]49
9 ประกาศกรมควบคุมมลพิษ กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากสถานประกอบการขนาดเล็ก [ 7 ก.พ. 2565 ]55
10 ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในจังหวัดระนอง กดติดตาม Facebook CoST Thailand [ 7 ก.พ. 2565 ]47
11 กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักสูตรเศรษฐกิจพอเพียง Online [ 7 ก.พ. 2565 ]50
12 ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น [ 1 ก.พ. 2565 ]67
13 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ [ 20 ม.ค. 2565 ]47
14 รอบรู้ ตั้งรับ (โควิดจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นได้) [ 18 ม.ค. 2565 ]57
15 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาลเพื่อดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 7 ม.ค. 2565 ]48
16 เชิญชวนคนพิการและผู้ป่วยติดเตียงที่ยังไม่ได้จดทะเบียนคนพิการ ขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือจากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [ 20 ธ.ค. 2564 ]44
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญประชาชนเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 [ 20 ธ.ค. 2564 ]57
18 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านการคุ้มครองผู้บริโภค [ 1 ธ.ค. 2564 ]47
19 การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติคุ้มครองความลับในราชการ พ.ศ.๒๔๘๓ [ 1 ธ.ค. 2564 ]47
20 ประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนระนอง [ 1 ธ.ค. 2564 ]51
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13