เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช


25 เมษายน 2565 นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย นายชานน เหลารัก รองนายกฯ พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย ในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 1 ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

2022-09-21
2022-09-16
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-23
2022-08-22
2022-07-28
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-25