เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.3 ต.ปากน้ำ


วันที่ 11/5/65 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ รพ.สต.บ้านหินช้างและ อสม. ลงพื้นที่ควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ม.3 ต.ปากน้ำ จำนวน 1 ราย คือนายนภดล  เหี้ยทอง  เจ้าหน้าที่ได้ให้ความรู้เรื่องการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย การทำความสะอาดภาชนะที่รองรับน้ำ การป้องกันตนเองไม่ให้ยุงกัด

2022-09-21
2022-09-16
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-23
2022-08-22
2022-07-28
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-25