เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 (ไม้มงคลพระราชทาน ประจำจังหวัดระนอง)


20 พฤษภาคม 2565 นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมายหัวหน้าสำนักปลัด และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2565 (ไม้มงคลพระราชทาน ประจำจังหวัดระนอง) เทศบาลตำบลปากน้ำ ร่วมกับ สโมสรโรตารีบางกรวย ถาค 3350 โรตารีสากล ณ พื้นที่เกาะคณฑีหมู่ที่ 2 คำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2022-09-21
2022-09-16
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-23
2022-08-22
2022-07-28
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-25