เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


โครงการเสริมสร้างความสามารถบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


20 พฤษภาคม 2565 นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย หัวหน้าสำนักปลัด พนักงานเทศบาล ร่วมโครงการเสริมสร้างความสามารถบริหารจัดการเครือข่ายการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวยั่งยืนจังจังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

กิจกรรม:ยกระดับและฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดระนอง

2022-09-21
2022-09-16
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-23
2022-08-22
2022-07-28
2022-06-02
2022-05-30
2022-05-25