เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


พ่นยุงและซ่อมแซมถนน


วันที่ 28 มิ.ย.2565 นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมายให้พนักงานเทศบาลปากน้ำท่าเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ปากคลอง ร่วมกันพ่นยุง บริเวณ ม.1(บ้านปากคลอง)เนื่องจากช่วยป้องกันไข้เลือดออกในพื้นที่ และมอบหมาย นายชานน เหลารัก รองนายกพร้อมด้วยพนักงานเทศบาล ซ่อมถนนทางขึ้นซอยบนควน ม.3(บ้านหินช้าง) โดยได้รับร่วมมือจากนายวุฒิพงษ์นาวาลอย ประธานสภา นายสมพงษ์ ชมพูชนะ นายอับดุลฮาลีม ไชยสิน นายฤทธิชัย ฉันทรัตนาคินทร์ สมาชิกสภาเขต 1 ในการดูแลแก้ปัญหาให้ชาวบ้าน และขอขอบคุณชาวบ้านซอยบนควนที่ให้ร่วมมือในการซ่อมแซมทางขึ้นซอยบนควรจนถนนสามรถใช้งานอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนซอยบนควน

2023-01-14
2023-01-12
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-19
2022-12-16
2022-12-05
2022-10-11
2022-10-05
2022-10-04