เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น


๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง "รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน สืบสานสู่ ๙๐ ล้านต้น ณ อาคารศูนย์การเรียนรู้เกษตรตำบล หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์ โดยทางเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ดำเนินการจัดโครงการนี้ขึ้นเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

🥰🥰ทางเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จึงขอขอบพระคุณหัวหน้าส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้นำท้องถิ่น คณะครูนักเรียน ท่านผู้มีเกียรติ และพี่น้องประชาชนในพื้นที่ทุกท่านที่ให้ความร่วมือเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

2022-10-11
2022-10-05
2022-10-04
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-23
2022-08-22
2022-07-28