เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


กิจกรรมจัดเก็บขยะวันชายหาดสากล (ICC) และปล่อยเต่าสู่ทะเล เพื่อลดปริมาณขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ทัองที่ชายหาดชาญดำริ


วันที่ 16 กันยายน 2565 นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เข้าร่วมกิจกรรมและเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมจัดเก็บขยะวันชายหาดสากล (ICC) และปล่อยเต่าสู่ทะเล เพื่อลดปริมาณขยะที่ตกค้างในระบบนิเวศ ทัองที่ชายหาดชาญดำริ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์ โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมืองระนอง) เป็นผู้ดำเนินจัดกิจกรรม

2022-10-11
2022-10-05
2022-10-04
2022-09-21
2022-09-16
2022-09-01
2022-09-01
2022-08-23
2022-08-22
2022-07-28