เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


วันพุธที่ 21 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยนายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง เจ้าหน้าที่และพนักงานเทศบาลทุกท่านนำความรู้ที่ได้รับมาพัฒนาองค์กรในส่วนราชการ ให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและเหมาะสมกับสถาณการณ์ มีความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงาน บริหารงาน บริหารคนในด้านการวางแผน การมอบหมาย การจูงใจและการประสานงานในการทำงาน ณ ห้องประชุมเคียงเล อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2023-09-08
2023-09-06
2023-08-25
2023-08-18
2023-08-11
2023-07-27
2023-07-18
2023-07-14
2023-07-06
2023-07-02