เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


ซ่อมแซมถนนที่น้ำกัดเซาะเสียหายเป็นหลุมบ่อน้ำขัง บริเวณซอยอันดามัน


4 ตุลาคม 2565 นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมายนายชานน เหลารัก รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ซ่อมแซมถนนที่น้ำกัดเซาะเสียหายเป็นหลุมบ่อน้ำขัง บริเวณซอยอันดามัน ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น และให้คนงานทำสวนตัดหญ้าบริเวณรอบๆเทศบาลปากน้ำท่าเรือ

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-12
2024-02-12
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-09