เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


ซ่อมแซมถนนที่น้ำกัดเซาะเสียหายเป็นหลุมบ่อน้ำขัง บริเวณซอยอันดามัน


4 ตุลาคม 2565 นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมายนายชานน เหลารัก รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ พร้อมเจ้าหน้าที่เทศบาล ซ่อมแซมถนนที่น้ำกัดเซาะเสียหายเป็นหลุมบ่อน้ำขัง บริเวณซอยอันดามัน ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนสัญจรได้สะดวกมากขึ้น และให้คนงานทำสวนตัดหญ้าบริเวณรอบๆเทศบาลปากน้ำท่าเรือ

2023-01-14
2023-01-12
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-19
2022-12-16
2022-12-05
2022-10-11
2022-10-05
2022-10-04