เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


ประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน ตามนโยบายกวาดบ้านตนเองให้สะอาดปราศจากยาเสพติดให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง หลังจากการประชุมเสร็จได้ดำเนินการตรวจปัสวะสารเสพติดข


16 ธันวาคม 2565 นายปภาสิต พรประสิทธิ์ นายอำเภอเมืองระนอง เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์ปัจจุบัน ตามนโยบายกวาดบ้านตนเองให้สะอาดปราศจากยาเสพติดให้กับ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง หลังจากการประชุมเสร็จได้ดำเนินการตรวจปัสวะสารเสพติดของบุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกับประชาชน และนโยบายกระทรวงมหาดไทย

โดยนายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ ได้ให้ความสำคัญตามนโยบายดังกล่าวเป็นอย่างสูง

2023-02-17
2023-02-10
2023-02-07
2023-01-24
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-19
2022-12-16