เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๖


14 มกราคม 2566 นายบุญชัย สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปีงบประมาณ 2566

นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ ในนามเจ้าภาพการจัดกิจกรรม กล่าวเชิญนายบุญชัย สมใจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ขึ้นเป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ท่าเรืออเนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์ อำเภอเมืองระนอง โดยท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ให้เกียรติมอบของขวัญแก่เด็กที่เข้าร่วมกิจกรรมและเดินเยี่ยมชมซุ้มกิจกรรม ซุ้มอาหารเครื่องดื่มในงาน

                ในนามเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และผู้สนับสนุนของขวัญของรางวัล ที่สำคัญการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ผู้บัญชาการกองบัญชาการทัพเรือ เรือหลวงชลบุรี ผู้จัดการท่าเรือระนอง,ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมาร์,ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าระนอง,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง,ผู้กำกับการตำรวจน้ำระนอง,หัวหน้าชุด ตชด.ที่ 415 (ฐานบ้านสามแหลม),บริษัทย้งเชาว์ จำกัด,การประปาส่วนภูมิภาค สาขาระนอง,บริษัท ปตท.สผ,อินเตอร์นิชั่นแนล จำกัด,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้าง,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสินไห,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางหงส์,ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน,ผู้จัดการเหมเรืองเงิน,สมาชิกเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือทุกท่าน,ผู้จัดการเหมเรืองเงิน,ผู้จัดการบริษัทไยออยล์ จำกัด,ผู้จัดการแกรนด์อันดามัน ระนอง,ผู้จัดการ V.K.R. Clue เกาะคู่ ผู้จัดการบดินทร์ รีสอร์ท ฯลฯ และหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

Admin:ขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วยคะ หากเอ่ยนามไม่หมด ขาดตกบกพร่องประการใด และพบกันใหม่กับทีมเงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรืออีกครั้งในปีหน้า 2567

2023-02-17
2023-02-10
2023-02-07
2023-01-24
2023-01-14
2023-01-12
2023-01-11
2023-01-08
2022-12-19
2022-12-16