เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566


😺🐹🐶เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดระนองขอเชิญเข้าร่วมโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2566 ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมวในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00-12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง รับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 - 3 มีนาคม 2566
**กรุณาเตรียมบัตรประชาชนมาประกอบการแจ้งลงทะเบียนด้วย**🐶

2023-09-08
2023-09-06
2023-08-25
2023-08-18
2023-08-11
2023-07-27
2023-07-18
2023-07-14
2023-07-06
2023-07-02