เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


พิธีเปิดงานอาบน้ำแร่แลระนอง2566


พิธีเปิดงานอาบน้ำแร่ #แลระนอง2566

ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย รองนายก สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาลตำบล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานลูกจ้าง เข้าร่วมเดินขบวนในพิธีเปิดงานอาบน้ำแร่ แลระนอง ประจำปี 2566 ณ เวทีกลาง ลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง

2024-07-14
2024-07-13
2024-07-13
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-07
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-19