เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จัดคณะศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยคณะได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เข้ารับการฟังการบรรยาย "การบริหารจัดการที่ดี" ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เข้ารับการฟังการบรรยายและซักถาม "การบริหารจัดการขยะ" ณ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เข้ารับการฟังการบรรยาย "การบริหารจัดการท่าเทียบเรือเอนกประสงค์" ณ เทศบาลเมืองดอนสัก และ "ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ บ้านเกาะแรต" จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยคณะศึกษาได้รับความรู้และซักถามข้อความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างและพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือต่อไป

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-12
2024-02-12
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-09