เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2566 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ จัดคณะศึกษาดูงานนอกสถานที่ตามโครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยคณะได้เดินทางเข้าศึกษาดูงาน ดังนี้

วันที่ 2 พฤษภาคม 2566 เข้ารับการฟังการบรรยาย "การบริหารจัดการที่ดี" ณ เทศบาลตำบลวัดประดู่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

เข้ารับการฟังการบรรยายและซักถาม "การบริหารจัดการขยะ" ณ เทศบาลตำบลอ่าวขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เข้ารับการฟังการบรรยาย "การบริหารจัดการท่าเทียบเรือเอนกประสงค์" ณ เทศบาลเมืองดอนสัก และ "ศึกษาดูงานชุมชนต้นแบบ บ้านเกาะแรต" จังหวัดสุราษฎร์ธานี  โดยคณะศึกษาได้รับความรู้และซักถามข้อความรู้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อนำมาเป็นแบบอย่างและพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือต่อไป

2023-05-11
2023-05-09
2023-05-04
2023-05-01
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-27
2023-03-25
2023-03-24
2023-02-17