เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


โครงการพัฒนานวัตกรรมช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง (BIG DAY)


วันอังคารที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์  รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และพนักงานเทศบาลเข้าร่วมโครงการพัฒนานวัตกรรมช่องทางการเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง กิจกรรม ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดระนอง (BIG DAY) ในวันอังคารที่  ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ๘๐ พรรษา  องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2023-05-11
2023-05-09
2023-05-04
2023-05-01
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-27
2023-03-25
2023-03-24
2023-02-17