เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด

11 พฤษภาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมายรองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล บูรณาการร่วมโรงพยาลาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ฉีดล้าง บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-04
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-24