เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง


กิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด

11 พฤษภาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมายรองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ สมาชิกสภาเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล บูรณาการร่วมโรงพยาลาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากน้ำ เจ้าหน้าที่ อสม. ประชาชน ลงพื้นที่ทำความสะอาดปรับภูมิทัศน์ ฉีดล้าง บริเวณพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านปากคลอง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2023-05-11
2023-05-09
2023-05-04
2023-05-01
2023-04-07
2023-03-30
2023-03-27
2023-03-25
2023-03-24
2023-02-17