เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


โครงการจัดทำเวทีประชาคม ประจำปี 2566


วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2024-06-19
2024-06-17
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-04
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-23
2024-05-23
2024-05-20