เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


โครงการจัดทำเวทีประชาคม ประจำปี 2566


วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินการจัดทำโครงการจัดทำเวทีประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และการจัดทำแผนในระดับพื้นที่ประจำปี พ.ศ.2566 โดยนายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2023-12-05
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-07
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-15
2023-10-13
2023-10-03