เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
 


ส่งมอบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลชุมชนกลุ่มชาติพันธ์มอแกนเกาะเหลา


วันพุธที่  6 กันยายน 2566 นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย นางฐิติมา ชุมนุม หัวหน้าสำนักปลัด และนางสราลี  สามารถ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ส่งมอบเอกสารรายงานผลการดำเนินงานจัดเก็บข้อมูลชุมชนกลุ่มชาติพันธ์มอแกนเกาะเหลา ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง แก่วัฒนธรรมจังหวัดระนอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาข้อมูลชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์ุมอแกนเกาะเหลาต่อไป ณ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดระนอง

2023-12-05
2023-12-05
2023-11-30
2023-11-07
2023-10-23
2023-10-19
2023-10-18
2023-10-15
2023-10-13
2023-10-03