เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


โครงการรวมใจกองทุนแม่ คนแร่นอง สนองราชสดุดี พระพันปีหลวง


โครงการรวมใจกองทุนแม่ คนแร่นอง สนองราชสดุดี พระพันปีหลวง

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

เวลา ๑๒.๐๐ น. นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ พร้อมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดิน ผู้นำท้องถิ่น หมู่ที่ 3 บ้านหินช้าง รับขบวนและรับมอบธงต่อคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่จากตำบลทรายแดง บริเวณ หน้า รพ.สต.หินช้าง และเดินขบวนถึง บริเวณที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ บ้านหินช้าง ต่อมาเวลา ๑๓.๓๐ น. ได้ตั้งขบวนแห่บริเวณชุมชนปากน้ำ และลงเรือที่ท่าเรือสมยศซีฟู้ดสู่ท่าน้ำโรงเรียนบ้านปากน้ำ

เวลา 15.00 น. นายชยันต์รัฐ รุ่งโรจวรารักษ์ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอเมืองระนอง เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการรวมใจกองทุนแม่ คนแร่นอง สนองราชสดุดี พระพันปีหลวง พร้อมปล่อยขบวนแห่ เดินรอบเกาะ จาก (โรงเรียนปากน้ำ-วัดปากน้ำ-ศาลเจ้าท่าโรงเรียนบ้านปากน้ำ) จนเสร็จสิ้นพิธี เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสร้างขวัญกำลังใจในการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้าน/ชุมชนกองทุนแม่ของแผ่ดิน ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๒ ตำบลปากน้ำ

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-12
2024-02-12
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-09