เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช


🗓️วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย นายวัชวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์ รองปลัดเทศบาล พร้อมด้วย นางฐิติมา ชุมนุม หัวหน้าสำนักปลัด นางปณิชาพัชร์ ปั้นทอง ผู้อำนวยการกองคลังและพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีต่อปวงชนชาวไทย รวมทั้งเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์                               
           โดยนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองรักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดระนองเป็นประธานในพิธี ณ พระบรมราชานุเสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง ตำบลบางริ้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-12
2024-02-12
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-09