เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร


ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจ เข้าเยี่ยมชมสวนสมุนไพรไทย ภายใต้ "โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖" ณ พื้นที่สาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักปลัด เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เบอร์โทรติดต่อ ๐ ๗๗๘๘ ๐๑๑๒

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-12
2024-02-12
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-09