เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ


วันที่ 5 ธันวาคม 2566 นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย นายชานน เหลารัก รองนายกฯ ร.ต.อ.ไทย ผมหอม ที่ปรึกษานายกฯ พนักงานจ้าง พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 5 ประชาชนซอยบ้านช่องครามร่วมกันพัฒนาตัดต้นไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล ตามโครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ ณ หมู่ที่ 5 บ้านเขานางหงส์ (บริเวณซอยช่องคราม) อำเภเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2024-02-20
2024-02-18
2024-02-12
2024-02-12
2024-01-22
2024-01-22
2024-01-18
2024-01-18
2024-01-13
2024-01-09