เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


การจัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างศูนย์รับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของ บริษัท ระนองคลีน จำกัด ๒๐๒๑


วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินการจัดทำประชาพิจารณ์เกี่ยวกับโครงการก่อสร้างรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยทั่วไปแบบผสมผสานของ บริษัท ระนองคลีน ๒๐๒๑ จำกัด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ /////

2024-04-19
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-13