เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


โครงการวันเด็กประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


๑๓ มกราคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

โดยนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในการกล่าวเปิดโครงการ 

ในนามเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ รองปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ #ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการที่ปรึกษาโครงการ และผู้สนับสนุนของขวัญของรางวัล ในการจัfกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗ ผู้นำชุมชน ผู้บัญชาการ กองบัญชาการทัพเรือ ภาคที่ ๓ (ภูเก็ต), ผู้จัดการท่าเรือระนอง,ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานประมงชายแดนทางทะเลไทย-เมียนมาร์, ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าระนอง,ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปากน้ำระนอง,ผู้กำกับการตำรวจน้ำระนอง, บริษัทยังเชาว์ จำกัด,การประปาส่วนภูมิภาคสาขาระนอง,บริษัท ปตท.สผ,อินเตอร์นิชั่นแนล จำกัด, ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหินช้าง,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะสินไห,ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขานางหงส์, ผู้ใหญ่บ้านทุกท่าน,สมาชิกเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือทุกท่าน, ผู้จัดการเหมเรืองเงิน, ผู้จัดการบริษัทไทยออยล์ จำกัด, ผู้จัดการบริษัทแกรนด์อันดามัน ระนอง, ผู้จัดการ

V.K. R. Clue เกาะคู่ ผู้จัดการบดินทร์ รีสอร์ท แขกผู้มีเกียรติ ผุ้ปกครอง น้องๆ หนูๆ และหน่วยงานภาครัฐเอกชนต่างๆ ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทำให้กิจกรรมประสบผลสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ที่สำคัญต้อง

ขอบพระคุณการจัดซุ้มอาหารและเครื่องดื่ม โดยได้รับความร่วมมือจาก ครัวเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือพ่อค้าแม่ค้าบริษัทห้างร้านเข้าร่วมทำอาหารให้น้องๆ ได้รับประธาน ทีมปฐมพยาบาล อสม.

2024-04-19
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-13