เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


ประชุมบรรยายสรุปการดำเนินการโครงการต่างๆ ของกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทย


วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย นายชานน เหลารัก รองนายกเทศมนตรี และนายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เข้าร่วมประชุมบรรยายสรุปการดำเนินการโครงการต่างๆ ของกรมเจ้าท่าและการท่าเรือแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมท่าเรือระนอง หมู่ที่ ๕ บ้านเขานางหงส์

2024-04-19
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-13