เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมเคารพธงชาติหน้าเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ


วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือดำเนินการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร

2024-04-19
2024-04-11
2024-04-11
2024-04-01
2024-03-29
2024-03-20
2024-03-20
2024-03-18
2024-03-13
2024-03-13