เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗


วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ร่วมกับสำนักงานปศุสตัว์จังหวัดระนอง ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และคุมกำเนิดให้กับสุนัขและแมว ตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๗ ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ  อำเภอเมือง ระนอง จังหวัดระนอง                                     

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-04
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-24