เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เนื่องในวัน "ท้องถิ่นไทย" ประจำปี ๒๕๖๗


       วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๗ นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมายงานป้องกันกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เนื่องในวัน “ท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๖๗ ณ ศาลากลางหลังเก่าและพระบรมรูปรัชกาลที่๕ #โซน๒ โดยเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ให้ความอนุเคราะห์ นำรถดับเพลิง ๑ คัน เครื่องตัดหญ้า ๓ เครื่อง กำลังพล จำนวน ๗ นาย                                                          

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-04
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-24