เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์


#กิจกรรมเคารพธงชาติทุกวันจันทร์

วันที่ 1 เมษายน ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือดำเนินการจัดกิจกรรมหน้าเสาธง เข้าแถวเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติ เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมองค์กร รวมถึงเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี ความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกันให้เกิดในองค์กร

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-04
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-24