เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


พิธีมอบประกาศนียบัตรบัณฑิตน้อยประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗


#พิธีมอบประกาศนียบัตร

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗ นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ ประธานกล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาสนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาและมอบวุฒิบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

โดยมีคณะผู้บริหาร รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ ๓ สมาชิกสภาเทศบาล และผู้ปกครองนักเรียนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ (บ้านหินช้าง)

#บัณฑิตน้อย

#ประจำปีการศึกษา๒๕๖๖

#งานการศึกษา

#ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

2024-05-23
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-20
2024-05-17
2024-05-04
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-26
2024-04-24