เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี


วันที่ 30 พฤษภาคม 2567เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินการจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี นายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่ และพนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เข้าร่วมนายนิคม จุลเขต นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ นายวัชรวิชญ์ ปฐมเมธีพัฒน์ รองปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธานในพิธี โดยนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือได้มอบรูปพระบรมฉายาลักษณ์แก่หน่วยงานต่างๆ และสถานศึกษา เพื่อเชิญไปประดิษฐาน เป็นการแสดงถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แก่ปวงชนชาวไทย

2024-07-14
2024-07-13
2024-07-13
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-07
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-19