เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ


เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ และศึกษาดูงานระหว่างวันที่ ๑๑ มิถุนายน - ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ ณ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี

2024-07-14
2024-07-13
2024-07-13
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-07
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-19