เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 


โครงการค่ายเยาวชนค้นหาตัวตน #ต้นกล้าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗


วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ มอบหมาย นายชานน เหลารัก รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการค่ายเยาวชนค้นหาตัวตน #ต้นกล้าดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ณ โรงเรียนบ้านหินช้าง ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2024-07-14
2024-07-13
2024-07-13
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-08
2024-07-07
2024-07-04
2024-07-02
2024-06-19