เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
คณะผู้บริหาร

นายนิคม จุลเขต

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.081-8958386
 

นายสันติภาพ  พวงสุวรรณ

นายชานน  เหลารัก

รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ 1

รองนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ 2

โทร.091-8242581 โทร.092-4187154

นายก้อเดช  วิชัย

ร.ต.อ.ไทย  ผมหอม

เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ
โทร.086-2829922 โทร.081-2730587