เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การแจ้งหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค) [ 21 ก.ค. 2558 ]134
22 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการหลังหยุดดำเนินงานติดต่อกันเกินกว่าหนึ่งปี (ส่วนภูมิภาค) [ 21 ก.ค. 2558 ]77
23 การแจ้งเริ่มประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 2 (ส่วนภูมิภาค) [ 21 ก.ค. 2558 ]77
24 การแจ้งกรณีมีอุบัติเหตุในโรงงาน (ส่วนภูมิภาค) [ 21 ก.ค. 2558 ]76
25 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 21 ก.ค. 2558 ]75
26 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 21 ก.ค. 2558 ]78
27 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 21 ก.ค. 2558 ]125
28 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 21 ก.ค. 2558 ]116
29 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 21 ก.ค. 2558 ]75
30 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 21 ก.ค. 2558 ]73
31 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 21 ก.ค. 2558 ]79
32 การขอเลขที่บ้าน กรณีทะเบียนบ้านชั่วคราว [ 21 ก.ค. 2558 ]77
33 การขอเลขที่บ้าน [ 21 ก.ค. 2558 ]77
 
|1หน้า 2