เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 68 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 24 มี.ค. 2566 ]6
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ราคาประเมินทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๑) [ 24 มี.ค. 2566 ]5
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ลดจำนวนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างสำหรับการจัดเก็บภาษี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 24 มี.ค. 2566 ]4
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 23 ม.ค. 2566 ]12
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์และบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์โรงเรือนสิ่งปลูกสร้าง จากเว็บไซต์องรมธนารักษณ์ เพื่อใช้สำหรับคำนวณภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 14 ธ.ค. 2565 ]12
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต ประจำปี ๒๕๖๖ [ 7 ธ.ค. 2565 ]18
7 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 23 พ.ย. 2565 ]21
8 กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 15 พ.ย. 2565 ]20
9 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แผนการจัดเก็บภาษีและพัฒนารายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 3 ต.ค. 2565 ]39
10 ประชาสัมพันธ์ การชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 กรณีกำหนดระยะเวลาชำระภาษี [ 1 มิ.ย. 2565 ]131
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2565 [ 28 เม.ย. 2565 ]72
12 ประชาสัมพันธ์การจ่ายภาษีระบบสแกนจ่ายผ่าน QR โค้ด [ 3 มี.ค. 2565 ]117
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 มี.ค. 2565 ]86
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 ธ.ค. 2564 ]74
15 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดวันให้ชำระภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕ [ 30 ธ.ค. 2564 ]81
16 พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๔ [ 17 ธ.ค. 2564 ]131
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.พส.๓) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 25 พ.ย. 2564 ]81
18 กฎกระทรวง ยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต และหนังสือรับรองการแจ้งตามกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต [ 25 พ.ย. 2564 ]78
19 กำหนดการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ [ 9 พ.ย. 2564 ]83
20 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การออกสำรวจป้ายประจำปี ๒๕๖๕ [ 1 พ.ย. 2564 ]126
 
หน้า 1|2|3|4