เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕) รายละเอียดตาม file เอกสารที่แนบ)    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕)
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ