เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรือง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรือง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ)    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรือง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ