เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ