เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

รายงานทางการเงิน


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖๖)

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖๖) รายละเอียดตาม file เอกสารที่แนบ    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖๖)
 
    วันที่ลงข่าว
: 20 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ