เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ


คำสั่งแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งแต่งตั้งและทำสัญญาจ้างพนักงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ