เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ


การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๕

    รายละเอียดข่าว

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ ขอประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๕ (รายละเอียดตาม file เอกสารที่แนบ)    เอกสารประกอบ

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๖๕
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ