เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 

 

 

การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ


ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
เรื่อง  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง


    เอกสารประกอบ

ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 มิ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ทต.ปากน้ำท่าเรือ