เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง : www.paknamtarua.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 204 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 29 พ.ค. 2566 ]1
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง หลักเกณฑ์การใช้รถส่วนกลางของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง [ 3 เม.ย. 2566 ]9
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 1 ตัน [ 24 มี.ค. 2566 ]11
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน [ 24 มี.ค. 2566 ]7
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน [ 15 มี.ค. 2566 ]6
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี [ 15 มี.ค. 2566 ]7
7 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง กำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน [ 23 ก.พ. 2566 ]10
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ [ 10 ก.พ. 2566 ]19
9 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด ๑ ตัน [ 7 ก.พ. 2566 ]16
10 ประกาศ เรื่อง ประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน 2565 [ 31 ม.ค. 2566 ]30
11 ประกาศ เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.3 ประจำปี 2566 [ 23 ม.ค. 2566 ]10
12 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 16 ม.ค. 2566 ]11
13 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน [ 16 ม.ค. 2566 ]10
14 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 21 ธ.ค. 2565 ]15
15 ทะเบียนขอซื้อขอจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 [ 30 พ.ย. 2565 ]6
16 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 24 พ.ย. 2565 ]12
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 23 พ.ย. 2565 ]10
18 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 23 พ.ย. 2565 ]12
19 เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี [ 14 พ.ย. 2565 ]25
20 เปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางสำหรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน [ 14 พ.ย. 2565 ]18
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11