เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง :www.paknamtarua.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 152 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ [ 3 ก.ค. 2567 ]4
2 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ [ 17 มิ.ย. 2567 ]7
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๗ [ 8 พ.ค. 2567 ]12
4 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗ [ 2 เม.ย. 2567 ]16
5 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 เม.ย. 2567 ]18
6 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี พร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 1 เม.ย. 2567 ]20
7 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ [ 7 ก.พ. 2567 ]18
8 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบทดลองรายไตรมาส (ยอดสะสม) ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 3 ม.ค. 2567 ]24
9 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ [ 3 ม.ค. 2567 ]22
10 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖๖) [ 20 ธ.ค. 2566 ]21
11 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ [ 15 ธ.ค. 2566 ]22
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ [ 9 พ.ย. 2566 ]30
13 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงินของเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 1 พ.ย. 2566 ]25
14 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งผู้มีหน้าที่ปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) [ 1 พ.ย. 2566 ]34
15 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการรับ-จ่ายเงินประจำวัน [ 1 พ.ย. 2566 ]28
16 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน [ 1 พ.ย. 2566 ]29
17 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๖ [ 25 ต.ค. 2566 ]32
18 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 11 ต.ค. 2566 ]42
19 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]44
20 คำสั่ง มอบหมายการปฏิบัติงานและแบ่งสายงานในหน้าที่รับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างภายในกองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ [ 2 ต.ค. 2566 ]41
21 คำสั่งเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการรับ-ส่งเงิน [ 2 ต.ค. 2566 ]47
22 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน สิงหาคม 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]42
23 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่องรายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 [ 4 ส.ค. 2566 ]41
24 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรือง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 5 ก.ค. 2566 ]51
25 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 [ 5 ก.ค. 2566 ]41
26 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 12 มิ.ย. 2566 ]50
27 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ [ 10 พ.ค. 2566 ]47
28 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๖ [ 10 เม.ย. 2566 ]48
29 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ [ 10 เม.ย. 2566 ]57
30 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการเงินประจำปี [ 22 มี.ค. 2566 ]62
31 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 [ 8 มี.ค. 2566 ]49
32 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ [ 9 ก.พ. 2566 ]59
33 รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ [ 10 ม.ค. 2566 ]84
34 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานคลังจังหวัดระนอง พ.ศ.๒๕๖๖ [ 9 ม.ค. 2566 ]69
35 รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม 2565 [ 5 ม.ค. 2566 ]57
36 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงฐานการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ณ วันที่ 30 กันยายน ๒๕๖๕) [ 9 ธ.ค. 2565 ]77
37 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ [ 7 ธ.ค. 2565 ]55
38 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 25 ต.ค. 2565 ]61
39 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]78
40 ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๕ [ 6 ก.ย. 2565 ]90
 
หน้า 1|2|3|4